Säkerhet 2019

/Other/Trakacom/Images/Event%20Banners/Sakerhet_Banner.png

04-05 September 2019

Åbymässan Göteborg | Sverige

Välkommen till Säkerhet 2019 – Västsveriges viktigaste mötesplats för alla som verkar och arbetar inom skydd och säkerhet. Här samlas alla relevanta delar av branschen under samma tak och här träffar du allt från inköpare till beslutsfattare.

Säkerhetsbranschen är i ständig förändring. Framsteg inom teknologi möjliggör nya lösningar i samma takt som våra behov utvecklas och ställer allt högre krav på branschen. Dagens säkerhetsbransch kan inte lösa morgondagens utmaningar med gårdagens verktyg och utvecklingen av AI, smarta sensorer, drönare och maskininlärning förändrar möjligheterna för hela branschen för att möta kraven på framtidens säkerhetsbehov.

Framtidens säkerhet är kombinationen och samarbetet mellan människor, kunskap och teknologi. Vi lever i ett informationssamhälle och genom att samla och analysera den informationen får vi en bättre blick in i framtiden. Kunskap är grunden för att minimera risker innan de förvandlas till reella hot. 

Inspirera med era teknologiska framsteg, ge en inblick i utvecklingen av smarta produkter och visa hur man kan ta kontroll över framtiden redan idag – välkommen till Säkerhet 2019.