Polis och kriminalvård

/global/scaled/3000x1307x0x92x1000x435/Other-Trakacom-Prison-Exterior.jpg

Trakas tillförlitliga nyckelhanteringssystem och säkra elektroniska skåp möjliggör en trygg hantering av t.ex. nycklar, vapen, OC-spray och kroppskameror.

Enbart behörig personal får, via passerkort eller PIN kod, tillgång till angivet skåp och tillfälle.

Ben Farrar

Kontakt

Norden: +46 87751658

Sverige: +46 87751676

E: nordics@traka.com