Vi är specialister på digitala lösningar för nyckelhantering och förvaringsskåp

Med vårt system får du ökad säkerhet, ökad drifteffektivitet och minskad administration. Du kan fokusera på kärnverksamheten samtidigt som du har full kontroll på alla nycklar och enheter.

Våra lösningar används i ett 30-tal länder av bl.a. fastighetsbolag, hemtjänstföretag, vårdinrättningar, sjukhus, skolor, serverhallar och samhällsviktiga anläggningar. Gemensamt för dem alla är att personalen hanterar många nycklar eller bärbar teknik som laptops handscanners och telefoner.

Välkommen att kontakta oss för råd om vilken lösning som passar just er verksamhet!