Intelligent nyckel- och objektshantering

Trakas system gör det möjligt för dig att säkerställa, hantera och granska användningen av nästan vilken fysisk tillgång som helst, inklusive nycklar, elektroniska enheter, lokaler, utrustning, maskiner och fordon.

Med våra intelligenta system skyddas dina viktiga tillgångar på ett säkert sätt samtidigt som administrationen förenklas. En integrerad Traka-lösning resulterar i ökad säkerhet, högre effektivitet, färre förluster och maximalt utnyttjande av utrustning.