Kortläsare

/global/scaled/2500x1206x0x0x1000x435/Other-Trakacom-USA-Images-Product Images-Prox-Reader-Main.jpg

Traka är en lösning som enkelt kan användas med kundernas befintliga passerkort eller kortläsare. Detta är viktigt för att enkelt kunna integrera och nyttja befintliga passerkort. Det är både en kostnadseffektiv lösning förenklarar implementeringen i verksamheten.

Har ni ett passersystem så kan ni använda samma system för åtkomst till våra Trakas system. Det innebär att det går kan använda sitt vanliga passerkort för att få åtkomst till våra skåp. På så vi blir åtkomsten till användarna smidigare och användarna slipper hålla reda på fler PIN-koder eller kort.

Vi kan dessutom tillhandahålla kort till er läsare om så önskas. I båda fallen räcker det alltså med kortläsarsystem. Vi klarar av de flesta system på marknaden.

Tekniska krav: 

  • Traka erbjuder läsare som hanterar både EM eller Mifare teknologier
  • Flera kunder använder ID06 kort för deras underentreprenörer https://id06.se/
  • Traka erbjuder även läsare som är förberedda för att hantera kortformat från passersystemen ARX, RCO och APTUS.
  • Om specifik kortläsare önskas kan även detta hanteras och monteras direkt i vår produktion.