Traka32

Traka32 är den äldre programvaran för att administrera Traka32 nyckelskåpen. Det är idag helt ersatt av Traka Web som är anpassad efter dagens krav på programmering och IT säkerhet.

Traka erbjuder uppgradering av Traka32 skåpen så att de kan administreras via det nya Traka Web. Kontakta oss så kan vi se över ert befintliga system och se hur det kan lyftas över till nya Traka Web anpassat efter dagens krav på både funktion och IT-säkerhet.