SS3492 Traka klassade skåp

/global/scaled/4481x6517x113x89x760x-1/Other-Trakacom-Images-SecureRatedSCab_1.jpg

För de kunder som önskar extra hög säkerhet kring nyckelhanteringen erbjuder Traka lösningar enligt SS3492. Det finns i både S-Touch och L-Touch version av skåp beroende på behoven av antal nyckelpositioner.

De klassade Traka skåpen kan administreras både som offline eller online med Traka Web programvaran. Givetvis kan du blanda både klassade och vanliga skåp i samma Traka Web system.

Lösningen med SS3492 är framtagen av Traka för den Nordiska marknaden och finnas idag på ett flertal installationer. 

Klicka här för att ladda ner dokument.