Nyckelskåp

/Other/Trakacom/SV/Images/kms_final_sv.png

Ökad säkerhet genom bättre nyckelkontroll

Att kunna ge access till såväl byggnader och anläggningar som utrustning och fordon är ett måste i varje organisation. Men det gör också nycklar till en av organisationens viktigaste tillgångar. Därför är det av största vikt att ha tillförlitliga nyckelhanteringssystem och säkra elektroniska nyckelskåp. Med Trakas intelligenta elektroniska nyckelskåp säkerställer du att enbart behörig personal får tillgång till angivet nyckelskåp, vid rätt tillfälle och angiven nyckel. Tillträde sker via passerkort eller PIN kod.

Mera om nyckelhantering

Trakas nyckelskåp registrerar automatiskt alla uttag och återlämningar av nycklar och alla händelser och tidpunkter loggas automatiskt för spårbarhet . På så vis vet du alltid, vem som utfört lånet, när detta skedde och vilken nyckel som personen i fråga använde. Nyckelskåpen finns med alternativ låsta nyckelpositioner, eller olåsta.  Det innebär att en person som har tillåtelse att öppna skåpet, endast har tillgång till de nycklar som administratören gett behörighet till. 

Trakas nyckelskåp kan användas i två utföranden, stand-alone och online. På de fristående skåpen sker all administration via den en inbyggda touch-skärmen. Dessa skåp behöver ingen extern mjukvara eller nätverksåtkomst och administreras lokalt i skåpet. Import av användare och nyckelinformation kan givetvis importeras via USB för att minimera extra manuellt arbete.  

Onlineskåp kan vara aktuellt då ni har fler skåp i exempelvis andra byggnader. Dessa kopplas då samman via ett lokalt nätverk och administreras med programvaran Traka Web. Alla Trakas Online-skåp är förberedda för integration med passersystem som t.ex. CLIQ och ARX, och inloggning kan ske med samma passerkort.

Både online och stand alone skåpen finns i fyra storlekar som i sin tur kan byggas ut med ytterligare nyckellister eller kompletteras med utbyggnadsskåp (gäller S-Touch och L-Touch) för utökad kapacitet.

Trakas nyckelskåp finns i 4 storlekar:

 S-Touch och L-Touch finns också som klassade skåp enligt svensk säkerhetsstandard SS 3492.

Traka Touch funktioner:

  • Administrera användare och nycklar direkt på skärmen
  • Importera information i excel via USB 
  • Tydlig status för respektive nycklar via färgikoner på skärmen
  • Möjlighet att anpassa funktioner som visas på skärmen
  • Enkelt att söka på nycklar, personer och händelser på skärmen
  • Full spårbarhet på alla händelser i systemet
  • Tidsbegränsningar på personer eller enskilda nycklar
  • Möjlighet att begränsa antalet nycklar per person
  • Uppgradera till online Traka Web när behov uppstår
  • Möjlighet till larm via relä vid valfria händelser