Om Traka

/global/scaled/6000x2610x0x833x1000x435/Other-Trakacom-Images-Traka UK Office Exterior.jpg

Det började 1990. Då lanserade det brittiska företaget Traka sitt första elektroniska nyckelhanteringssystem där British Airways var kunden. Idag är Traka, som sedan 2012 ingår i ASSA ABLOY-koncernen, världsledande när det gäller innovativ teknologi för nyckelhanteringssystem och objektsförvaring.

Våra system, som tillverkas i Storbritannien, kontrollerar, hanterar och övervakar vem som har tillgång till nycklar och utrustning, vilket i sin tur ger ökad trygghet och säkerhet, ökat användaransvar, lägre driftskostnader, bättre driftseffektivitet och ökad efterlevnad av processer och säkerhetsrutiner.

 

Som kund får du alltid tillgång till den senaste teknologin och från en trygg och säker partner. Trakas nyckelhanterings- och digitala förvaringssystem används i ett 30-tal länder. Fastighetsbolag, hemtjänstföretag, vårdinrättningar, sjukhus, skolor och hotell är några exempel på branscher som använder systemet. Gemensamt för dem alla är att personalen hanterar många nycklar eller bärbar teknik som laptops och telefoner.

 

Behörigheten tilldelas individuellt och du vet alltid vem som har en viss nyckel eller ett visst objekt då kvittering sker per automatik. Användaren legitimerar sig med sitt vanliga passerkort eller med en kod när nyckeln eller objektet hämtas i skåpet.