Traka nyckelskåp integrerat med Alliera

/global/scaled/458x164x12x0x458x163/Other-Trakacom-Int-amidoTraka.jpg

Amido har utökat samarbetet med Assa Abloy till att inkludera integration till TrakaWEB.

TrakaWEB är administrationsprogramvaran till Traka nyckelskåp vilket i kombination med Amidos plattform Alliera gör många smarta lösningar möjliga för fastighetsägare.

– Att kombinera nyckelskåp med en överordnad tjänst för hantering av passersystem gör det enkelt för våra kunder att få en helhetsbild och bra lösningar, säger Johan Lokind, Business Development Manager på Traka Nordics.

Stockholms IT-infrastruktursbolag har i flera år använt Trakas nyckelskåp i kombination med Alliera för att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt administrera åtkomsten till tusentals nycklar för hundratals entreprenörer. Det ger på ett enkelt sätt spårbarhet i kombinationen med elektroniska passersystem och nyckelskåp.

– Trakas nyckelskåp är uppskattade bland flera av våra kunder och de är en viktig del i några av de mest tidsbesparande koncepten som driftsatts för kunder över åren, säger Johnny Berlic, VD på Amido AB.