Digitalisering

/global/scaled/6000x2606x0x381x1000x435/Other-Trakacom-Images-iStock-642827962.jpg

Nyckelhantering är en viktig del av fastighetsförvaltningens vardag och säkerhet. Effektiv digital hantering av nycklar kan innebära stora kostnadsbesparingar, förenklade arbetssätt och ökad tryggheten.

Omställningen till en digital lösning ger mindre administration, med digitala kvittenslistor och all händelsers loggade i realtid. Automatiserade processer, vilket gör nycklar tillgängliga 24/7 ute i verksamheten. 100% spårbarhet, eftersom tillträde till nyckelskåp styrs digitalt med ID06 eller passerkort.

De förbättrade processerna ger inte bara ökad säkerhet och kontroll utan minskar också interna driftpersonalens och underentreprenörernas bilkörande. Det bidrar både till lägre kostnader och minskad miljöpåverkan.