Legal Notice

Detta är ett allmänt rättsligt meddelande gällande ASSA ABLOY-koncernens ("ASSA ABLOY") webbplatser. På denna webbplats tillhandahåller ASSA ABLOY information online avseende ASSA ABLOY:s verksamhet, produkter och tjänster. Genom att besöka eller använda denna webbplats godkänner du detta rättsliga meddelande och att du är bunden av och skyldig att följa nedanstående villkor.

COPYRIGHT, VARUMÄRKE OCH ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats ("Innehållet"), vilket bland annat omfattar text, grafik, bilder, varumärken, logotyper och programvara skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Äganderätten till Innehållet övergår inte till dig eller någon annan användare av denna webbplats. ASSA ABLOY eller dess anförtrodda tredje parter har äganderätten till det material som publiceras på denna webbplats.

ASSA ABLOY äger de namn som används för bolagets verksamhet och namnen på bolagets produkter och tjänster som omnämns på denna webbplats, och dessa namn skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Alla varumärken tillhör respektive ägare.

Du har rätt att läsa, e-posta, ladda ned eller skriva ut kopior av Innehållet, men endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Otillåten användning av Innehållet kan innebära brott mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. När du använder Innehållet (t.ex. bifogar det i e-post, laddar ned det eller skriver ut kopior av Innehållet) måste du också inkludera alla copyright meddelanden och andra meddelanden som finns i Innehållet. Det inkluderar copyright meddelanden nederst på sidan.

Innehållet får inte reproduceras, överföras, lagras i ett system, översättas till annat språk eller programmeringsspråk, skickas på nytt i annan form eller via annat medium (elektroniskt, mekaniskt, fotografiskt, inspelat eller annat), säljas vidare, eller distribueras på nytt utan i förväg skriftligt godkännande av ASSA ABLOY. Du får inte sälja eller förändra Innehållet eller reproducera, visa, offentligt uppföra, distribuera eller på annat sätt använda Innehållet på något sätt i officiellt eller kommersiellt syfte. Du får inte inkorporera denna webbplats eller någon del av dess Innehåll, och du förbinder dig att inte kopiera någon del av denna webbplats till en server. Du förbinder dig även att inte visa eller använda ASSA ABLOY:s namn, logotyper eller varumärken på något sätt utan i förväg skriftligt godkännande av ASSA ABLOY.

Att använda Innehållet på en annan webbplats eller i något annat datornätverk i något syfte är uttryckligen förbjudet, däremot är det tillåtet att tillhandahålla HTML-hyperlänkar från din webbplats till denna webbplats förutsatt att det sker enligt detta meddelande. ASSA ABLOY ger dig en icke-exklusiv, begränsad och återkallelig licens att länka till denna webbplats. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats på ett sådant sätt att de kan misstas för annonsering eller uppfattas vara en rekommendation av någon organisation, produkt eller tjänst. Du förbinder dig att inte lägga upp länkar till denna webbplats från andra webbplatser, vilka rimligen skulle kunna uppfattas som oanständiga, kränkande, hotande, stötande eller illvilliga. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst återkalla denna licens eller rätten att använda specifika länkar. Om ASSA ABLOY återkallar denna licens förbinder du dig att omedelbart ta bort och avaktivera alla dina länkar till denna webbplats.

Om du använder Innehållet på ett sätt som inte är uttryckligen tillåtet enligt detta meddelande kan det innebära att du bryter mot copyrightlagstiftning, varumärkeslagstiftning och annan lagstiftning. Om så är fallet återkallar ASSA ABLOY automatiskt ditt tillstånd att använda denna webbplats och ASSA ABLOY har rätt att begära att du omedelbart förstör eventuella kopior du kan ha gjort av någon del av Innehållet. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas genom dessa villkor är förbehållna.

ANSVARSFRISKRIVNING

ASSA ABLOY LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE FÖLJDERNA AV ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITA SIG PÅ DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET SOM FINNS PÅ ELLER SOM FÖRMEDLAS AV DENNA WEBBPLATS. DIN ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS SKER DÄRFÖR HELT PÅ EGEN RISK.

ASSA ABLOY TILLHANDAHÅLLER DENNA WEBBPLATS, DESS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG ASSA ABLOY HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ANDRA, VILKET BLAND ANNAT OMFATTAR EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. ASSA ABLOY LÄMNAR INGA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM KORREKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN, KONTINUITETEN ELLER AKTUALITETEN I INNEHÅLL, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER MEDDELANDEN SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS. DU ANSVARAR FÖR ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM KRÄVS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT INNEHÅLL SOM DU LADDAR UPP TILL DENNA WEBBPLATS INTE INNEHÅLLER DATORVIRUS ELLER ANNAN POTENTIELLT SKADLIG DATORKOD.

Varken ASSA ABLOY eller person eller bolag med anknytning till ASSA ABLOY är skadeståndsskyldiga för skador till följd av din användning eller oförmåga att använda denna webbplats eller Innehållet, tjänsterna eller materialet som tillhandahålls genom eller på denna webbplats (denna skadeståndsbegränsning benämns härefter som "detta skydd"). Detta skydd omfattar alla krav, oberoende av om de grundar sig på garanti, avtal, utomobligatoriskt ansvar, strikt ansvar eller annan rättslig grund, och oberoende av om ASSA ABLOY gjorts medveten om möjligheten för sådana skador eller inte. Detta skydd omfattar all förlust eller skada, inklusive, men inte begränsat till, direkta, indirekta, särskilda, oförutsedda och följdskador, straffliknande skadestånd, skadestånd till följd av personskador eller vållande av annans död, utebliven vinst, samt skador till följd av förlorade data eller verksamhetsavbrott.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER; ANNONSER

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Dessa länkar är endast avsedda som en service till besökarna och utgör inte en rekommendation från ASSA ABLOY avseende innehållet som finns på eller tillhandahålls av sådana tredje parters webbplatser. ASSA ABLOY är inte ansvarig för innehållet på länkade tredje parters webbplatser och ASSA ABLOY granskar, kontrollerar eller bevakar inte material på tredje parts webbplatser, och lämnar inga garantier avseende innehåll, korrekthet eller laglighet i material på sådana tredje parters webbplatser.

Om du bestämmer dig för att besöka länkade webbplatser tillhörande tredje part från denna webbplats gör du det på egen risk. Din användning av tredje parters webbplatser regleras i respektive användarvillkor för dessa tredje parters webbplatser, inklusive respektive webbplats personuppgiftspolicy.

I den mån denna webbplats inkludera annonser från tredje part, kan dessa annonser innehålla länkar till andra webbplatser. Om inget annat uttryckligen anges rekommenderar denna webbplats aldrig någon produkt eller ger några garantier angående innehåll, korrekthet eller laglighet i material som finns på, eller länkas till via, en annons på denna webbplats.