Active Directory

/Other/Trakacom/Images/Integrations/Banners/MS-Active_banner.jpg

Med vår integration till Microsofts Active Directory kan organisationer nyttja ett enda inloggningssystem för att effektivt hantera nycklar och andra tillgångar, allt för en enklare administration.

Med vår integration till Active Directory kan organisationer förlänga sitt enda inloggningssystem för att effektivt hantera nycklar och tillgångar, vilket gör administrationen enkel.

Vår Active Directory-integration handlar om att automatisera administrationen för en organisation. I och med att så många företag använder Active Directory är det ett naturligt val för oss att integrera Traka-användaruppgifter och behörigheter för åtkomst.

Traka-login kan enkelt hämtas från AD-användarkonton, och åtkomstbehörigheter kan tilldelas på användarnivå eller specifik användargrupp. Användarautentisering kan uppnås genom att använda befintliga access-kortuppgifter, anställd-ID-nummer, PIN-kod eller till och med via en fingeravtrycksläsare.

Eventuella ändringar i Active Directory-systemet kommer att meddelas alla Traka-skåp. Detta säkerställer att ny personal automatiskt läggs till Traka-systemet med rätt åtkomsträttigheter utan extra administration. Omedelbart, så fort en användare avslutas i Active Directory, mottar Traka denna uppdatering och tar bort alla behörigheter som är kopplade till den användaren.