Privacybeleid

ASSA ABLOY hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Dit Privacybeleid beschrijft hoe ASSA ABLOY de persoonlijke gegevens die wij van u krijgen met betrekking tot deze website beheren en gebruiken en contact met ons kunt opnemen bij eventuele vragen over het hanteren van uw persoonlijke gegevens.

ASSA ABLOY verzamelt persoonlijke gegevens (waaronder uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) die u ter beschikking stelt om informatie van ons te krijgen en slaat deze op. Met deze informatie kan ASSA ABLOY aan uw informatieaanvraag voldoen.

ASSA ABLOY verzamelt en bewaart ook door u verstrekte persoonlijke gegevens (a) als onderdeel van uw rekeninghoudergegevens (indien van toepassing) en/of (b) met betrekking tot uw vragen over of de aankoop van producten op onze website (waar deze functies beschikbaar zijn). Deze informatie kan bestaan uit contact- en leveringsgegevens, en financiële informatie met betrekking tot uw online betalingen voor producten.

Naast de hiervoor beschreven toepassingen, kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beheren en verbeteren van deze website, voor onze interne boekhouding, voor statistische analyses, en (indien van toepassing) om uw productbestellingen af te handelen en/of contact met u op te nemen in verband met verkoop/aankoop en als onderdeel van onze klantenservice.

Hiervoor kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen aan bedrijven van de ASSA ABLOY Groep in landen wereldwijd (dit kunnen landen buiten de EER zijn).

De verzamelde of opgeslagen persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt binnen de bedrijven van de ASSA ABLOY Groep, maar mogen in de volgende gevallen ook aan derden worden verstrekt:

als wij daartoe door de wet verplicht worden gesteld;
aan een aankoper of toekomstige aankoper van onze bedrijven; en/of
aan door ASSA ABLOY aangewezen serviceproviders in verband met deze website en bijbehorende toepassingen, maar alleen de persoonlijke informatie die nodig is om de service te leveren. Bijvoorbeeld onze aanbieder van betaaldiensten om uw betalingen via deze website te verwerken, koeriersdiensten om de door u aangekochte producten af te leveren en IT-service provider(s) die de website hosten, ontwikkelen en beheren.
ASSA ABLOY neemt maatregelen ter bescherming van de persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan derden of andere landen, en voldoet daarbij aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde laten aanpassen of verwijderen. U bent ook gerechtigd om jaarlijks gratis een kopie op te vragen van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens. ASSA ABLOY is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en alle aanvragen voor het aanpassen, verwijderen of opvragen van een kopie van deze informatie moeten worden gestuurd naar ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Zweden, voorzien van deze melding: “Attention: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”.