Kennissessies groot succes

/Other/Trakacom/NL/kennissessie-tompouces.jpg

Centraal beheer van sleutels en assets met Traka Web

De animo voor de kennissessies 'Centraal beheer van sleutels en assets met Traka Web' was overweldigend.

Kort na aankondiging bleek dat er minimaal behoefte was aan een tweede sessie. Dit tot groot genoegen van Bert Kalfics die de sessies verzorgde.

Meer sessies later dit jaar
Na het succes van deze sessies, zullen er een aantal nieuwe sessies met een ander thema of andere invalshoek gepland worden later dit jaar. 

Wilt u daarvoor uitgenodigd worden? Dan kunt u dit hier aangeven.