Recreatie & Toerisme

/Other/Trakacom/NL/NL-Market-9.jpg

Musea, pretparken, dierentuinen, hotels en casino’s hebben elk vele sleutels en gedeelde middelen te beheren. Van sleutels die toegang geven tot kritische ruimten en voertuigen tot aan valuta en gevoelige informatie.

In hotels wordt de toegang tot de hotelkamers meestal geregeld met pasjessysteem, maar vaak zijn de overige ruimten zoals die voor opslag en de technische installaties voorzien van een sleutel. 24/7 hebben leveranciers en onderhoudsmensen toegang tot dergelijke ruimtes nodig. Meestal is dat een taak van de beveiliging of de facilitaire dienst, welke steeds minder 24/7 beschikbaar. De Traka-systemen ontlasten deze afdelingen en zorgen voor de 24/7 beschikbaarheid.

Bij musea en casino’s gaat het om het beheer van toegang tot waardevolle items. Uitsluitend geautoriseerde medewerkers hebben toegang middels een Traka oplossing. Dit vermindert het risico op ontvreemding of oneigenlijk gebruik aanzienlijk.

Wie, wat, waar en wanneer

Omdat de sleutelpen, die onlosmakelijk met de sleutel verbonden is, voorzien is van een chip, worden alle handelingen van deze chip nauwkeurig geregistreerd en opgeslagen. Zo weet u altijd wie, wanneer en waar welke sleutel in gebruik heeft of had.

U bepaalt wie, wat, waar en wanneer

Ongeacht hoe groot of complex de hiërarchie van uw organisatie is, u kunt van iedereen de rechten beheren.

  • Beheer rechten per groep
  • Geen limieten aan groepsgrootte
  • Beheer (speciale) rechten per individu
  • Stel rechten in per datum, tijd of gebruikslimiet

Schaalbaar in gebruik

Of u nu enkele of duizenden sleutels beheert, de software kent geen limieten en de sleutelbeheer systemen zijn eenvoudig uit te breiden. Heeft uw organisatie meerdere vestigingen, dan kunt u het beheer centraal maar ook decentraal regelen.

De belangrijkste voordelen

24/7 controle over sleutels, voertuigen en gereedschappen

Industriële plants draaien 24/7 en willen dan ook 24/7 kunnen beschikken over hun waardevolle bedrijfsmiddelen. Een geautomatiseerd sleutelbeheersysteem geeft die beschikbaarheid inclusief beveiliging en controle.

Automatische bewaking van procedures

De Traka oplossingen kunnen zo worden ingesteld dat men gedwongen wordt om procedures te volgen. Deze oplossingen verhogen de veiligheid en zijn zeer kosteneffectief.

Altijd het juiste antwoord op de vraag: 'Wie heeft welk item gehad?'

Veel van de te beheren items binnen fabrieken en industriële omgevingen zijn kostbaar of gevoelig. Bij verdwijning of beschadiging van een item is de belangrijkste vraag: “Wie heeft er het laatst toegang tot desbetreffend item gehad?”. Een geautomatiseerd sleutel- of lockerbeheersysteem heeft hierop altijd het juiste antwoord.