Intelligent Sleutelbeheer

/Other/Trakacom/NL/Sleutelbeheer-uitgifte-inname-sleutels.jpg

Sleutels spelen door de eeuwen heen een belangrijke rol; ze geven toegang tot ruimtes en middelen, ze bepalen wie wel of niet ergens binnen mag, wie wel of geen gebruik mag maken van faciliteiten, van middelen.

Maar hoe manage je in onze complexe wereld dergelijke processen, hoe zorg je ervoor dat de juiste (lees: geautoriseerde) personen toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld magazijnen, kantoren, bedrijfsmiddelen, geclassificeerde documenten etc.

Controle en zekerheid zijn bij sleutelbeheer dan ook een absolute voorwaarde om de continuïteit van uw activiteiten te waarborgen. Het mag duidelijk zijn dat het managen van zulke cruciale vraagstukken bij grotere organisaties steeds ingewikkelder wordt.

Traka levert al sinds 1990 dè oplossing in de vorm van geautomatiseerde sleutelbeheersystemen. Intelligente, innovatieve sleutelkasten die weten en onthouden wie wanneer ergens gebruik van mag maken. De werking van geautomatiseerde sleutelbeheersystemen is even ingenieus als eenvoudig.

'Intelligente sleutels' vs conventionele sleutels

In een geautomatiseerde sleutelkast bevinden zich een aantal I-Keyposities. Daarin wordt de sleutel (I-Key) gestoken. Wie een sleutel uit de kast wil nemen, moet zich autoriseren met behulp van een code, pas of biometrische eigenschap. De software kijkt of de gebruiker bevoegd is en geeft de posities vrij van de sleutels waarvoor de gebruiker bevoegd is. Deze bevoegdheid kan tijdsafhankelijk worden ingegeven, bijvoorbeeld voor schoonmaakpersoneel dat alleen op bepaalde tijden toegang heeft. Zo kan de toegang tot de ruimtes ook worden beheerd. Alle handelingen worden automatisch opgeslagen in de database zodat de 4 W’s altijd bekend zijn: Wie, Wat, Waar en Wanneer.

Twee directe voordelen:

  • Sleutels zijn 24/7 beschikbaar uitsluitend voor geautoriseerde medewerkers.
  • Sleutels hoeven niet meer gelabeld te worden, zodat bij verlies het risico op oneigenlijk gebruik minimaal is.

“Het is opvallend hoe snel sleutels worden teruggebracht nu de gebruikers weten dat zij verantwoordelijk zijn voor de uitgenomen sleutels.”