Privacybeleid

Dit is de privacykennisgeving van Traka. Traka hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van uw persoonlijke gegevens. Deze melding beschrijft:

 • de soorten persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in verband met deze website;
 • hoe we die informatie gebruiken en waarom;
 • met wie we het delen en waar;
 • hoe lang we het bewaren voor;
 • uw rechten, inclusief hoe u contact met ons kunt opnemen als u aanvullende vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens; en
 • hoe we deze kennisgeving kunnen wijzigen

ASSA ABLOY Limited, bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 2096505, van School Street, Willenhall, West Midlands, WV13 3PW, Verenigd Koninkrijk als "gegevensbeheerder" is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Raadpleeg onze website voor meer informatie over ons gebruik van cookies Cookie Beleid.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

We verzamelen en slaan volgende gegevens op:

 • Uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres en indien van toepassing uw telefoonnummer die u ons verstrekt om informatie van ons te krijgen.
 • Contact en leveringsdetails alsook financiële informatie in verband met online bestellingen (a) die deel uitmaken van uw online account gegevens (indien u er een heeft) en of (b) in verband met elke aanvraag voor, of aankoop van, producten op onze website.
 • IP adressen – uw IP adres is ingelogd wanneer u onze site betreedt. Onze analyse software (Google Analytics) gebruikt deze informatie enkel om de bezoekersaantallen vanuit verschillende regio’s in kaart te brengen. We hebben geen toegang tot persoonsgegevens die u identificeren. Ook zullen wij deze informatie niet verzamelen.

Hoe en waarom gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Waarom verwerken we deze persoonlijke gegevens? Wat is de wettelijke basis voor verwerking?
Om u de informatie te verstrekken die u via de website aanvraagt. Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om op uw verzoek te kunnen reageren. 
Om een statistische analyse uit te voeren over het gebruik van de website om beter te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om verbeteringen aan te brengen. Het is in ons legitieme belang om naar deze informatie te kijken om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en om deze te beheren en te verbeteren. Aangezien er geen gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt en de verwerking beperkt is, hebben we geconcludeerd dat ons legitieme belang om de analyse en verbeteringen uit te voeren, voorrang heeft op uw privacybelang. 
Om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen, om u een ervaring en inhoud te bieden die is afgestemd op die interesses en voorkeuren, bijvoorbeeld door gebruik van gedragsanalyse, marketingautomatisering en stem van de klantactiviteiten via enquêtes. Het is in ons rechtmatige belang om naar de voorkeuren te kijken die we hebben afgeleid van uw browsegedrag en antwoorden die u vrijwillig verstrekt aan de stem van de klantactiviteiten, zodat we uw gebruikerservaring en de inhoud die wij u aanbieden kunnen personaliseren, waar dit in overeenstemming is met uw marketing keuzes (zie hieronder).
Om u communicatie en inhoud over relevante oplossingen en diensten te sturen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. We sturen u alleen relevante inhoud als we uw toestemming hebben om dit te doen.
Om u begeleide oplossingsselectietools aan te bieden om u te helpen bij het selecteren van het juiste product of de juiste service. Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is voor ons noodzakelijk om op uw verzoek te kunnen reageren.
Om te voldoen aan de wettelijke vereisten waaraan wij zijn onderworpen, zoals vereisten inzake fiscale of financiële rapportage. Het op deze manier gebruiken van uw persoonlijke gegevens is nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Naar wie en waar worden uw persoonsgegevens overgedragen?

We kunnen uw persoonlijke gegevens overdragen voor de hierboven uiteengezette doeleinden:

 • Aan organisaties van de ASSA ABLOY Group, inclusief maar niet beperkt tot onze merken zoals ABLOY, Mul-T-Lock of Yale, die onze oplossingen in uw land marketen, verkopen en ondersteunen wanneer u zich aanmeldt voor een raadpleging van een expert of informatie aanvraagt van ons
 • Aan derden die diensten verlenen die zijn verbonden aan deze website of zijn functies, maar alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten te verlenen:
  ---> IT-aanbieders (informatietechnologie) die deze website hosten, ontwikkelen en aanbieden
  ---> Aanbieders van digitale analyses die ons tools bieden waarmee we uw ervaring op onze website kunnen verbeteren
 • Indien wettelijk vereist; en / of
 • Aan een koper of potentiële toekomstige koper van ons bedrijf. 

Sommige ontvangers bevinden zich in landen buiten de EU / Europese Economische Ruimte (EER). Aangezien deze landen in sommige gevallen een lager niveau van bescherming hebben dan binnen de EU / EER, gebruiken we bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EU / EER standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie om een voldoende beschermingsniveau voor uw persoonlijke gegevens. Deze standaard contractuele clausules zijn te vinden op ec.europa.eu.

Wij nemen maatregelen om alle persoonlijke gegevens die worden overgedragen aan een derde partij of aan andere landen te beschermen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en zoals hierboven vermeld.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

We slaan persoonlijke gegevens op voor zo lang als nodig is om het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld te bereiken, en in overeenstemming met ons interne registerbehoudschema. Dit betekent dat we uw persoonlijke gegevens verwijderen wanneer dergelijke gegevens niet langer nodig zijn om een verzoek te verwerken of om onze relatie te beheren. Statistieken die geanonimiseerd zijn, kunnen langer worden bewaard.

Jouw rechten

Met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, hebt u het recht om:

 • Vraag een kopie van uw persoonlijke gegevens aan in onze administratie;
 • Vraag of we uw persoonlijke gegevens corrigeren of wissen (hoewel dit kan betekenen dat we geen aanvragen of bestellingen kunnen verwerken of dat uw account verloopt);
 • Vraag ons om te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de gegevens om onze website te verbeteren), of beperk de manier waarop we het verwerken (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn);
 • RVerzoek om de persoonlijke gegevens die worden gebruikt om u de gevraagde informatie te verstrekken, een bestelling te verwerken of uw account of onze relatie te beheren in een machinaal leesbaar formaat, dat u kunt overdragen aan een andere gegevensbeheerder; en
 • Trek uw toestemming aan ons in om uw gegevens op elk moment voor marketingdoeleinden te verwerken.

We kunnen een verzoek om het wissen van uw persoonlijke gegevens niet accepteren als we eisen dat deze voldoet aan een wettelijke verplichting of in verband met een rechtsvordering.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen, moeten worden gericht aan onze Rights Request Manager op Privacy Contact Centrum.

Als u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om dit te melden bij het ICO (Information Commissioner's Office) op ico.org.uk of aan de toezichthoudende autoriteit waar u woont of werkt, indien anders, een lijst daarvan is te vinden op ec.europa.eu.

Hoe kunnen we deze privacyverklaring wijzigen?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende wettelijke, regelgevende of operationele vereisten. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen (inclusief wanneer deze van kracht worden). Uw voortgezet gebruik van de website nadat dergelijke updates van kracht zijn geworden, houdt acceptatie van die wijzigingen in. Als u geen updates van deze privacyverklaring accepteert, moet u stoppen met het gebruik van deze website.