IT-säkerhet

/global/scaled/7714x3356x0x265x1000x435/Other-Trakacom-Int-iStock-639242220.jpg

För Traka är IT-säkerhet av största vikt. Du kan känna dig helt trygg när du använder våra applikationer.

Som en av de ledande aktörerna inom säkra nyckel- och förvaringslösningar har Traka investerat betydligt i sina operativa processer för att införliva IT-säkerheten som en kärnelement. Vi kan försäkra dig om att våra program och system inte kommer att ge obehöriga tillgång till känsliga data eller leda till andra överträdelser, när de installerats i ert nätverk.

Traka Web och Traka Touch-programvara innehåller följande säkerhetsfunktioner:

 • Secure Web Front End (HTTPS)
 • Lösenords- och PIN-datakryptering
 • Lagrad data krypterade till AES256
 • Överförda data skyddas med hjälp av TLS
 • Transport Layer Security
 • Message Security
 • Web Front End testad mot Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10
 • API testad mot Open Web Application Security Project (OWASP) Top 10
 • Hjälp med överstätt ning här!
 • Kundintegreringstestning (Facebook, Google, VISA, ExxonMobil etc.)
 • Web Front End SSL-certificate

Mer säkerhet som kommer inom kort:

 • Säkrare nivåer av kryptering och hashing
 • Uppgradering av TLS1.0 till TLS1.2
 • Signering av Traka Touch Application
 • Stöd för kundens SSL-certifikat